PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

11. 08. 2022     sekce: Akce     autor: Martina Polláková     tisk: tisk článku

Milí rodiče přijatých dětí na prázdniny,

termín zahájení provozu se pomalu blíží, a proto Vás chci seznámit se základními informacemi. Provozní doba školky je od 6:30 do 16:00 hodin. Děti můžete ráno přivést do 8:00 (v případě odhlášení dítěte nebo jakýchkoliv jiných změn, volejte na školkovní mobil taktéž do 8:00 hodin). Pokud si budete chtít vyzvednout dítě po obědě, můžete tak učinit ve 12:00 hod. (popřípadě kdykoliv, ale po domluvě s paní učitelkou). 

Během prvního dne nástupu prosím uhraďte školné na prázdninový provoz paní učitelce (částka 283,- Kč). Platba školného se netýká dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. Zároveň je nutné uhradit stravu u vedoucí školní jídelny, paní Vlasty Šťastné.

Děti mají přidělenou obrázkovou značku, kterou se dozvíte první den od paní učitelky. Přineste prosím dětem papuče v pevnou patou, oblečení do školky. oblečení na zahradu, náhradní oblečení, sportovní obuv na zahradu, pokrývku hlavy a pyžamko.

S organizací dne se můžete seznámit na webu (informace - organizace dne).

Jakékoliv další informace Vám budou zodpovězeny přímo ve školce. 

Mobil MŠ: 776 298 601

 

Mgr. Martina Polláková