ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI

05. 09. 2019     sekce: Akce     autor: Martina Polláková     tisk: tisk článku

Vážení rodiče,

 

jako nadstandartní službu nabízíme Vašim dětem 4 zájmové kroužky. Všechny kroužky vedou paní učitelky ze školky v době odpočívání, po obědě. Přihlášení dětí do kroužku není limitováno věkem, jen prosím zvažte, zda si dítě raději neodpočine, nevyspinká po obědě. Přihlášky je možné vyzvednout u paní učitelek a vyplněné odevzdat do pátku 20.9. 2019. Přihlášení do kroužku je závazné. Změny jako odhlášení nebo přihlášení, lze provést na konci 1. pololetí. Platbu za kroužky proveďte prosím jednorázově za pololetí.

 

Minimální počet přihlášených dětí v kroužku je 5.

Sportovně pohybový kroužek nabídneme od 2. pololetí z důvodu velké rekonstrukce tělocvičny (nedostupnost).

Na jeden kroužek vybíráme měsíčně částku 150,- Kč. Prosíme o jednorázovou platbu! Více informací o platbách je uvedeno v Informační knížce ZŠ a MŠ Šromotovo, kterou jste obdrželi první školní den.

PŘIHLÁŠKY BUDOU K VYZVEDNUTÍ U PANÍ UČITELEK.

 

NABÍDKA KROUŽKŮ

 

 

1) LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 

Kroužek vedou obě paní učitelky.

Bc. Martina Polláková

Jitka Passingerová

 

Možnost nápravy jednodušších řečových vad. Během kroužku povede paní učitelka (logopedický preventista) skupinové a individuální chvilky. Zaměří se na procvičení mluvidel, rozvoj kognitivních schopností (řeč, vyjadřování, porozumění, pozornost, paměť, koncentraci a prostorovou orientaci, dechové, fonační a artikulační cvičení. V žádném případě nenahrazuje péči klinického logopeda.

 

2) VÝTVARNÝ KROUŽEK

Vedoucí kroužku je paní učitelka Martina Polláková.

 

Cílem kroužku je probudit u dětí tvořivého ducha, rozvíjet jemnou motoriku a estetické cítění. Děti se seznámí s různorodým výtvarným materiálem a keramickou hlínou. Vyzkouší si techniku kresby tužkou, pastelkou, rudkou, pastelem (olejovým, suchým), obkreslování předmětů, obtiskování, malbu temperovými, akrylovými, olejovými a vodovými barvami. Kresba a malba bude ztvárněna na výkres, kartón, plátno, dlažbu, keramiku a látku. Navštívíme výstavy v místních galeriích a zapojíme se do výtvarných soutěží.

Výrobky z keramiky si budou děti odnášet domů.

 

3) ANGLIČTINA HROU

Vedoucí kroužku je paní učitelka Martina Polláková.

 

Paní učitelka povede kroužek v anglickém a českém jazyce. Děti se budou s angličtinou seznamovat ve formě her, písniček, říkanek, kreslení, dramatizace, tanečků a cvičení. Dále se děti naučí základní anglické fráze a několik slovíček potřebných jejich věku.

 

4)  TURISTICKÝ KROUŽEK

Vedoucí kroužku je paní učitelka Jitka Passingerová.

 

Během procházek děti poznají město Hranice a jeho okolí. Celkově se zlepší orientace v prostoru a poznávání turistických značek. Během celého školního roku proběhne seznamování s přírodou. Výrazně se zlepší kondice dětí. Díky občasnému skloubení dvou lekcí, se děti vydají na výlety do okolních vesnic.