Zápis do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ ŠROMOTOVA PASTELKA

Od 2. 5. 2022 do 13. 5. 2022. Doporučujeme postupovat dle článku Zápis do MŠ krok za krokem.

Dokumenty k zápisu:

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 2. Vyjádření lékaře ohledně zdravotního stavu
 3. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
 4. Výzva zákonnému zástupci

Vážení rodiče,
k zápisu je potřeba donést vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s vyplněným vyjádřením lékaře. Dále potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě stanovených kritérií. K zápisu můžete přijít s dětmi. Pro děti máme připravené dárečky.

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy:

 1. zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování – doloženo potvrzením lékaře
 2. děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky – doloženo datem narození dítěte
 3. trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu
 4. děti, které dovršily věk 4 let k 1.9. příslušného roku
 5. děti zaměstnaných rodičů – doloženo potvrzením zaměstnavatele
 6. děti, které dovršily 3 let k 1.9. příslušného roku
 7. děti s celodenní docházkou – uvedeno v žádosti k zápisu
 8. sourozenec na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo
 9. dítě zaměstnanců ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo
 10. žádost podaná v den zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně.

ranice, 6.12.2017

Zpracoval: Mgr. Radomír Habermann, ředitel školy

Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání - odkaz na stránky MŠMT.