Cena za stravu

Dopolední svačina

10 Kč

Oběd

Děti 3–6 let

22 Kč

Děti 7 a více let

26 Kč

Odpolední svačina

11 Kč