Cena za stravu

Kategorie strávníků

Věk strávníků

Cena za oběd

Cena za přesnídávku a svačinu

Děti mateřské školy

3 - 6 let

18 Kč

8 Kč

Žáci mateřské a základní školy, studenti středních škol

7-10 let

22 Kč

xxx