Zápis do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ ŠROMOTOVA PASTELKA

2. 5. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin a 3. 5. 2019 od 8:00 do 12:00 hod.

Vážení rodiče,
k zápisu je potřeba donést vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s vyplněným vyjádřením lékaře. Dále potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě stanovených kritérií. K zápisu můžete přijít s dětmi. Pohrají si a poznají nové prostředí. Nabízíme vyfocení dětí při zápisu. S Vašim souhlasem zveřejníme fotky dětí na webu MŠ (skolka.zssromotovo.cz). Pro děti máme připravené dárečky.

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy:

  1. zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování – doloženo potvrzením lékaře (podmínka nutná)
  2. děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky – doloženo datem narození dítěte - s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (v případě cizinců místo pobytu) - doloženo občanským průkazem žadatele případně potvrzením z matriky. Přehled školských obvodů jednotlivých mateřských škol najdete zde. Toto kritérium je nadřazeno kritériím 3 až 6.
  3. děti, které dovršily věk 4 let, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu (v případě cizinců místo pobytu) - doloženo občanským průkazem žadatele případně potvrzením z matriky. Toto kritérium je nadřazeno kritériím 4 až 6.
  4. děti, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ a MŠ Šromotovo
  5. děti zaměstnanců Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo, p.o.
  6. děti, které dovršily věk 3 let
  7. děti s celodenní docházkou – uvedeno v žádosti k zápisu
  8. děti zaměstnaných rodičů - doloženo potvrzením zaměstnavatele. Toto kritérium je doplňující při rovnosti jiných kritérií.
  9. přednostně jsou posuzovány žádosti podané ke dni zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně. – doloženo datem podání žádosti

Hranice, 6.12.2017

Zpracoval: Mgr. Radomír Habermann, ředitel školy

Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání - odkaz na stránky MŠMT.