Zápis do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ ŠROMOTOVA PASTELKA

Od 2. 5. 2022 do 13. 5. 2022. Doporučujeme postupovat dle článku Zápis do MŠ krok za krokem.

Dokumenty k zápisu:

  1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  2. Vyjádření lékaře ohledně zdravotního stavu
  3. Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
  4. Výzva zákonnému zástupci

Vážení rodiče,
k zápisu je potřeba donést vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s vyplněným vyjádřením lékaře. Dále potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Ředitel školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě stanovených kritérií. K zápisu můžete přijít s dětmi. Pro děti máme připravené dárečky.

K posuzování podle dále uvedených kritérií budou přijaty pouze ty přihlášky k předškolnímu vzdělávání, které budou kompletní. Tím se myslí zejména doložení o povinném očkování, u kterých to platná legislativa vyžaduje. Dále budou přijímány ty děti, u nichž bude žádáno o celodenní docházku.

Kritéria seřazená dle priorit:

  1. trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu dle vyhlášky zřizovatele
  2. věk dítěte, upřednostňují se starší děti
  3. sourozenec, který je v době podání žádosti žákem ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo – toto kritérium bude použito jako doplňkové při rovnosti umístění více dětí na tomtéž místě

Radomír Habermann, ředitel školy

Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání - odkaz na stránky MŠMT.