Ocenění malých výtvarníků

28. 02. 2017     sekce: Úspěchy dětí     autor: Martina Polláková     tisk: tisk článku

Děti ze školky Šromotova pastelka a žáci z výtvarného kroužku ZŠ Šromotovo namalovaly celkem 33 obrazů. Samotná realizace tvoření probíhala od října. Dílům nejprve předcházely návrhy a seznamování se s technikou malování olejovými barvami na plátno. Po instalaci obrazů v Galerii severní křídlo zámku v Hranicích proběhla 18.1. 2017 vernisáž s názvem Malí a ještě menší umělci. Byl to první moment, kdy mohli rodiče shlédnout obrazy svých dětí. Mimochodem barevná plátna se ve velkém bílém prostoru perfektně vyjímala. Nejmladší tříletí výtvarníci prožívali první kolektivní výstavu. Reakce veřejnosti byla úžasná. Našli se i tací, kteří by si obrazy odkoupili. Po odvysílání reportáže v regionální televizi a vytištěném článku s fotografiemi v Hranickém zpravodaji, za mnou přicházeli žáci s blaženým úsměvem, jestli mám povědomí o shrnutí výstavy v médiích. Ve výtvarném kroužku jsme si reportáž pouštěli snad šestkrát. Dál mě požádala slečna redaktorka z Hranického deníku o rozhovor a přišla také nabídka zrealizovat výstavu v Domově seniorů. Velkou poctou bylo předání ocenění panem starostou Jiřím Kudláčkem, které proběhlo 27.2. 2017 v obřadní síni na zámku. Událost si nenechali ujít rodiče ani prarodiče výtvarníků. Bylo pěkné sledovat reakce dětí, jak se vrtí na židlích a rozhlíží se po místnosti. Obavy z neznáma se střídaly s natěšenou reakcí. Když do síně vstoupil pan starosta, začali jsme si všichni užívat slavnostní chvíli. Samotnému ocenění předcházelo hodnocení odbornou porotou ve složení starosta města pan Jiří Kudláček, ředitel Gymnázia Hranice a vynikající umělec pan Radovan Langer, ředitelka Domu dětí a mládeže paní Blanka Šturalová, kulturní referentka Odboru školství, kultury a tělovýchovy paní Jarmila Vrtalová a má maličkost. Shodli jsme se, že vyhodnotit nejpovedenější obrazy je velmi složité, protože umělecké zpracování a myšlenka je na vysoké úrovni. Nakonec byli oceněni čtyři výtvarníci. Za školku Honzíček Fedor, za školu Jaromír Kulička, Anna Tománková a Eliška Haluzíková. Pěkné ceny si převzali také ostatní umělci. Výstava dětských prací byla ukončena 27.2. a den poté si rodiče vyzvedávali obrazy.

Děti budou až do konce května prožívat vlastní umělecký sen a pro mě jako organizátorku akce je nejcennější spokojenost dětí a jejich užívání si radosti z odvedené práce. Třešničkou na dortu bylo poděkování rodičů se slzami v očích. V tomto případě si dovolím říct, že jsem pyšná paní učitelka, která se bude nadále snažit podporovat děti ve výtvarné tvorbě.

 

Martina Polláková