Zájmové vzdělávací kroužky

Angličtina hrou

Charakteristika:

 • učení probíhá zábavnou formou

 • postupné rozvíjení slovní zásoby v anglickém jazyce

 • posílení jistoty v používání anglického jazyka

 • používání didaktických materiálů k učení

 • rozvoj komunikace a spolupráce ve dvojicích, skupinách

 • zapojení prvků z výtvarné, hudební, literární i dramatické výchovy

 • velká motivace děti již od první lekce

 • neustálé opakování naučených slovíček

 • vedení deníčku každého dítěte pro lepší orientaci v učení

 

Sportovně pohybový kroužek

Charakteristika:

 • pro kluky i holky

 • rozvoj a upevňování tělesné zdatnosti

 • naučit dítě tomu, aby se tělesná výchova stala pravidelnou součástí jeho života

 • vytváření návyků správné životosprávy a pohybového režimu

 • osvojení si zásad osobní hygieny a otužování

 • stimulovat a podporovat neurosvalový vývoj dítěte

 • utváření a rozvíjení kladných vlastností (aktivita, houževnatost, vytrvalost, obětavost…)

 • podporovat fyzickou pohodu

 

Výtvarný kroužek - keramika

Charakteristika:

 • seznámení se s výtvarným materiálem a keramickou hlínou

 • rozvoj jemné i hrubé motoriky

 • rozvoj estetického cítění

 • vytváření dekorací a obrázků

 • poznání výtvarných technik jako jsou kresba, malba, rukodělné práce

 • děti si hotové výrobky odnáší domů

 

Turistika

Charakteristika:

 • pro kluky a holky
 • poznávání našeho města a okolních obcí

 • seznamování s přírodou, hry v přírodě

 • poznávání map, turistických značek

 • zlepšování orientace v prostoru