Zájmové kroužky ve školce

23. 09. 2020     sekce: Zájmové vzdělávací kroužky     autor: Martina Polláková     tisk: tisk článku

Milí rodiče,

 

během 1. pololetí proběhne jen VÝTVARNÝ KROUŽEK. O ostatní kroužky byl minimální nebo nulový zájem. Do výtvarného kroužku se přihlásilo 5 dětí (Šimonek, Jiříček, Elizabethka, Adámek, Pavlíček). Za výtvarný kroužek tedy již můžete posílat platbu na účet, který byl napsaný na přihlášce do kroužku. Úhrada 600,- Kč za 1. pololetí 2020/2021 splatná do 30.9. 2020 (BÚ č. 15335831/0100, variabilní symbol: 992009, zpráva příjemce: jméno a příjmení dítěte). Platbu lze také provést v hotovosti u paní učitelky. 

VÝTVARNÝ KROUŽEK bude probíhat vždy lichou středu od 12:00 do 13:30 hodin. Začínáme 7.10. 2020.

Přihlašování na kroužky na 2. pololetí proběhne začátkem února 2021.

 

Bc. Martina Polláková