Akce

ZÁŘÍ

2015

Pastelka nás vítá

Návštěva ve školní kuchyni

1. informační schůzka s rodiči

Barvičkování

Barevný den & Den bez aut

Zahájení průběžné praxe

ŘÍJEN

2015

Zahájení zájmových kroužků, výtvarných dílniček

Dopoledne v parku

Dopravní hřiště

Úkoly sovičky Rozárky

Drakiáda

Podzimní slavnost (akce pro rodiče se sourozenci)

LISTOPAD

2015

Podzimní výstava

Halloween

Vitaminové království

Kapy, kap

Divadelní představení

PROSINEC

2015

Vánoční focení dětí

Mikulášská nadílka (akce pro rodiče se sourozenci)

Vánoční jarmark (akce pro rodiče se sourozenci)

Ježíšek ve školce

LEDEN

2016

Ukázková hodina v 1. třídě

Zimní sportování

Sportování v DDM

Dětský karneval (akce pro rodiče se sourozenci)

ÚNOR

2016

Ukázková hodina v 1. třídě

2. informační schůzka s rodiči

1. procedura v solné jeskyni Teplice nad Bečvou

Zahájení plaveckého kurzu

Hudební vystoupení ZUŠ ve školce

BŘEZEN

2016

Ukázková hodina v 1. třídě

2. procedura v solné jeskyni Teplice nad Bečvou

3. procedura v solné jeskyni Teplice nad Bečvou

Poznáváme profese

Návštěva v městské knihovně

Jarní besídka (akce pro rodiče se sourozenci)

Velikonoční výstava (akce pro rodiče se sourozenci)

Den otevřených dveří v MŠ

DUBEN

2016

Ukázková hodina v 1. třídě

4. procedura v solné jeskyni Teplice nad Bečvou

Exkurze u hasičů

Exkurze u Policie ČR

Beseda s Policií ČR

Zápis dětí do MŠ na šk. rok 2016/2017

Den Země

Čáry, máry

KVĚTEN

2016

Ukázková hodina v 1. třídě

5. procedura v solné jeskyni Teplice nad Bečvou

Besídka ke Dni maminek

Atletické přebory dětí mateřských škol

Výstava dětských prací v Galerii M+M

Školní výlet do ZOO Lešná (akce pro rodiče a sourozence)

Focení dětí (tablo, třídní fotka)

ČERVEN

2016

Den dětí ve spolupráci s Městskou Policií

Besídka „Loučení s předškoláky“ (akce pro rodiče a sourozence)